Komunalno d.o.o.
Vrgorac

Obavijest o izmjeni cijena vodnih usluga

 

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da trgovačko društvo Komunalno d.o.o. Vrgorac od 01. travnja 2019. (primjenjuje se za obračun usluga za mjesec travanj 2019. godine.) počinje sa primjenom novog cjenika vodnih usluga (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje)  koji je usklađen sa odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN br. 112/10).

Najniža osnovna cijena vodnih usluga se sastoji od fiksnih i varijabilnih troškova javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Za izračun fiksnih i varijabilnih troškova koriste se zahtjevi definirani prethodno prikazanom Uredbom pri čemu najniža osnovna cijena vodne usluge mora osigurati povrat troškova za zahvaćanje vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuku vodnih usluga.

Na temelju provedenog izračuna je utvrđeno da je cijenu varijabilog dijela osnovne cijene vodoopskrbe potrebno sniziti sa dosadašnjih 10,00 kn/m3 na 8,90 kn/m3. Također je utvrđeno da je fiksni trošak osnovne cijene vodoopskrbe potrebno korigirati pri čemu je za profile ¾, koji čine gotovo 95 % priključaka, potrebno povećati cijenu sa dosadašnjih 20,00 kn/vodomjerilu na 35,00 kn/vodomjerilu (za ostale profile korigirane fiksne troškove osnovne cijene vodoopskrbe možete pronaći u cjeniku koji se nalazi na našoj web stranici.). Ovdje je potrebno naglasiti da veliki broj priključaka uopće nema potrošnju vode ili je jako mala, poglavito u zimskim mjesecima,  iz čega proizlazi činjenica da 50 % korisnika troši 95 % ukupne količine fakturirane vode te su do sada fiksni troškovi u određenoj mjeri pokrivani iz potrošnje navedenog dijela korisnika.

Puštanjem u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vrgorca, odnosno osiguranjem adekvatnog tretmana otpadnih voda prije ispuštanja u okoliš, kao i izgradnjom kanalizacijskog sustava stvoreni su preduvjeti za izračun varijabilnih i fiksnih troškova javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Na temelju izračuna dobivena je cijena fiksnog troška za odvodnju otpadnih voda u iznosu od 3,00 kn/korisniku, odnosno za pročišćavanje u iznosu od 10,00 kn/korisniku. Cijena varijabilnog dijela pročišćavanja ostaje kao u prethodnom cjeniku te iznosi 3,00 kn/m3 dok se varijabilni dio cijene odvodnje drastično smanjuje sa dosadašnjih 4,90 kn/m3 na 1,00 kn/m3.

 

U nastavku donosimo značenje pojedinih izraza koji se koriste u prethodnoj obavijesti i/ili na računima za vodne usluge, a potječu iz propisa o vodama i imaju značenja određena zakonom:

  1. „Vodne usluge“ su usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  2. „Najniža osnovna cijena vodnih usluga“ je osnovna cijena vodnih usluga koja osigurava puni povrat troškova od vodnih usluga, osim troškova gradnje komunalnih vodnih građevina.
  3. „Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga“ služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova: očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, 24-satnog nadzora vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće i drugih troškova.
  4. „Varijabilni dio najniže cijene vodnih usluga“ služi pokriću troškova koji ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a predstavlja razliku između ukupnih godišnjih troškova koje cijena vodnih usluga pokriva i ukupnih godišnjih fiksnih troškova osnovne cijene vodnih usluga podijeljenu s godišnjom količinom fakturirane vode.
  5. „Naknada za korištenje voda“ je u potpunosti prihod Hrvatskih voda kojeg po zakonu u ime i za potrebe Hrvatskih voda prikupljaju javni isporučitelji vodnih usluga. Njena svrha je definirana propisima koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.
  6. „Naknada za zaštitu voda“ je u potpunosti prihod Hrvatskih voda kojeg po zakonu u ime i za potrebe Hrvatskih voda prikupljaju javni isporučitelji vodnih usluga. Njena svrha je definirana propisima koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.

 

Obavijesti:

OBAVIJEST
21.02.2022
Ovim putem obavještavamo stanovnike naselja Višnjica i Kljenak da dana 22. i 23 veljače 2022. u vremenu od 08:00 do 15:00 sati n...
OBAVIJEST
11.10.2021
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta Butina“ (naselja: Dusina, Podprolog, Veliki Pr...
VAŽNA OBAVIJEST
30.09.2021
Obavještavamo cijenjene potrošače koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta Butina“ (naselja: Dusina,Podprolog, Veliki Prolog, Umčane, D...
Obavijest
10.05.2021
Ovim putem obavještavamo sve korisnike da je trgovačko društvo Komunalno d.o.o. uvelo mogućnost dostave računa za vodne usluge (vo...
VAŽNA OBAVIJEST
12.01.2021
S obzirom na najave dolaska iznimno niskih temperatura prijeko je potrebno zaštititi vodovodne instalacije od smrzavanja.  Napominjemo,...
VAŽNA OBAVIJEST
12.12.2020
Budući da smo tijekom dana dobili nekoliko upita o stanju vodoopskrbnog sustava odnosno vode za piće u poplavljenom naselju Kokorići, ovim putem...
Obavijest
10.12.2020
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta Butina“ (naselja: Dusina, Podprolog, Veliki Pr...
Obavijest
08.12.2020
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta "Banja" (naselja: Vrgorac, Banja, Orah, Pr...
Obavijest
04.12.2020
Ovim putem želimo Vas obavijestiti o slijedećem: Zbog obilnih oborina u proteklom razdoblju, došlo je do zamućenja vode za piće koju...
Obavijest
03.12.2020
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode u naseljima Ravča, Višnjica, Kljenak, Duge Njive, Dubrava, Drag...
Obavijest
26.11.2020
Ovim putem obavještavamo stanovnike ulica: Hrvatskih velikana, A.G. Matoša, Pod Matokitom i Put Gradine u Vrgorcu da dana 27. studeno...
VAŽNA OBAVIJEST
19.11.2020
S obzirom na najave dolaska iznimno niskih temperatura prijeko je potrebno zaštititi vodovodne instalacije od smrzavanja.  Napominjemo,...
Obavijest
28.09.2020
Zbog prekida isporuke električne energije uzrokovanog olujnim nevremenom, crpke na vodocrpilištu Butina nisu radile te je zbog toga do&scar...
VAŽNA OBAVIJEST
23.09.2020
Poštovani, Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naselju Zavojani da je od prije podneva uspostavlje...
RASPORED CISTERNI S PITKOM VODOM ZA 23.09.2020.
22.09.2020
Raspored cisterni s vodom za ljudsku potrošnju za 23.09.2020. Kljenak - pored skretanja za kamenolom u vremenu od 09:00-10:30 sati D...
VAŽNA OBAVIJEST
22.09.2020
Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Župa i Stilja (osim zaseoka Maršići koji imaju velike ...
VAŽNA OBAVIJEST
21.09.2020
Budući da se stanje na izvorištu Banja nije poboljšalo prestanak opskrbe vodom u naseljima Zavojane, Kljenak, Duge Njive, Brikva i S...
VAŽNA OBAVIJEST
20.09.2020
Poštovani, Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Prapatnice, Kozica, Vlaka, Dragljane i &n...
VAŽNA OBAVIJEST
19.09.2020
Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Dragljane, Zavojane, Rašćane, Kozica, Vlak, Prapatnice,...
VAŽNA OBAVIJEST
19.09.2020
Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Rašćane, Kozica, Vlaka, Dragljane i Zavojane kako je o...
VAŽNA OBAVIJEST
18.09.2020
Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Prapatnice, Stilja, Kljenak i Duge Njive da će do ponovne uspo...
VAŽNA OBAVIJEST
18.09.2020
Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Prapatnice, Stilja, Kljenak i Duge Njive kako je očekivan pres...
VAŽNA OBAVIJEST
18.09.2020
Zbog suše koja traje već duže vrijeme došlo je do znatnog smanjenja dotoka  vode podzemnim tokovima na izvorište Banja ...
Obavijest
14.08.2020
Ovim putem obavještavamo stanovnike naselja Spilice, Crpala i Gnječ da dana 14. kolovoza 2020. u periodu od 07:00 pa do 14:00 sati, zbog ra...
Obavijest
06.07.2020
Obavještavaju se stanovnici Kokorića i Sriduše da se radovi najavljeni za 06. srpnja 2020. odgađaju za 07.srpnja 2020.   ...
Obavijest
03.07.2020
Ovim putem obavještavamo stanovnike Kokorića i Sriduše da dana 06. srpnja 2020. (ponedjeljak) u periodu od 07:00 pa do 13:00 sati, z...
Obavijest
15.04.2020
Budući da su zbog pandemije koronavirusa (COVID – 19) smanjene ekonomske aktivnosti, stanovništvo kojem javni isporučitelj vodnih us...
Obavijest
08.04.2020
Nakon rekonstrukcije antenskog sustava na vodospremi Veliki Prolog, mobilni operater A1 je proveo ispitivanje ugrađene opreme i ishodovao odobrenj...
VAŽNA OBAVIJEST
13.03.2020
Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava sve stranke kako u razdoblju od 16. ožujka do 27. ožujka 2020. godine neće pr...
Obavijest
13.03.2020
Ovim putem obavještavamo stanovnike Hercegovačke ulice u Vrgorcu da dana 16.03.2020 u vremenu od 08:00 do 15:00 zbog radova na sanaciji cje...
Obavijest
30.01.2020
obavještavamo Vas da dana 30.01.2020. godine u periodu od 12:00 h do 17:00 h zbog neodgodivih radova na sanaciji cjevovoda nećemo biti u mo...
Obavijest
24.01.2020
obavještavamo Vas da dana 27.01.2020. godine u periodu od 8:00 h do 14:00 h zbog neodgodivih radova na sanaciji cjevovoda nećemo biti u mog...
Obavijest
08.11.2019
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta Butina“ (naselja: Dusina, Podprolog, Veli...
Obavijest
07.11.2019
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta "Banja" (naselja: Vrgorac, Banja, Orah, Pr...
Obavijest
04.11.2019
Ovim putem želimo Vas obavijestiti o slijedećem: Velika količina kiše koja je pala posljednjih dana, uzrokovala je zamućenje na izvo...
Obavijest
26.09.2019
Poštovani, obavještavamo Vas da dana 27.09.2019. godine u periodu od 8:00 h do 14:00 h zbog neodgodivih radova na sanaciji cjevov...
Obavijest
23.08.2019
Obavještavaju se stanovnici naselja Orah, od kućnog broja 34, pa do graničnog prijelaza, da dana 26. kolovoza 2019. u vremenu od 08:00 pa ...
Obavijest
25.07.2019
Poštovani, Obavještavaju se stanovnici ulice  Tina Ujevića u Vrgorcu da dana 26.07.2019. godine u periodu od 7:00 h do 10:0...
Obavijest
24.07.2019
Poštovani, obavještavamo Vas da dana 24.07.2019. godine u periodu od 12:00 h do 15:00 h zbog neodgodivih radova na sanaciji cjevo...
Obavijest
28.06.2019
Obavještavaju se stanovnici ulice Rade Miletića u Vrgorcu da 01. srpnja 2019. godine započinju radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava...
Obavijest
30.05.2019
Obavještavaju se stanovnici naselja Prapatnice i Stilja, da zbog tehničkog kvara u crpnoj stanici Prapatnice I nismo u mogućnosti vr&scaro...
Obavijest o izmjeni cijena vodnih usluga
29.03.2019
  Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da trgovačko društvo Komunalno d.o.o. Vrgorac od 01. travnja 2019. (pri...
Obavijest
03.01.2019
Obavještavaju se potrošači vode na području naselja Rašćane  da će zbog radova na sanaciji puknute cijevi b...
Obavijest
02.01.2019
S obzirom na najave dolaska iznimno niskih temperatura prijeko je potrebno zaštititi vodovodne instalacije od smrzavanja.  Napominjemo,...
Prestanak mjera predostrožnosti
29.11.2018
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta "Butina" da prestaju mjere predostrožnost...
Obavijest
28.11.2018
Zbog obilnih oborina u proteklom razdoblju, došlo je do zamućenja vode za piće koju isporučujemo sa izvorišta „Butina“...
Prestanak mjera predostrožnosti
04.11.2018
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta "Banja" da prestaju mjere predostrožnosti...
Obavijest
30.10.2018
Zbog obilnih oborina u proteklom razdoblju, došlo je do zamućenja vode za piće koju isporučujemo sa izvorišta „Banja“ ...
Obavijest
22.02.2018
S obzirom na najave dolaska iznimno niskih temperatura prijeko je potrebno zaštititi vodovodne instalacije od smrzavanja.  Napominjemo,...
Prestanak mjera predostrožnosti
20.12.2017
Obavještavaju se potrošači koji koriste uslugu isporuke vode s izvorišta "Butina" da prestaju mjere predostrožnost...
Obavijest
16.12.2017
Zbog obilnih oborina u proteklom razdoblju, došlo je do zamućenja vode za piće koju isporučujemo sa izvorišta „But...
Obavijest
14.08.2017
Obavještavaju se stanovnici Staševice i Crpala da dana 16.08.2017. god. (srijeda) od 08:00 do 12:00 sati nećemo biti u mogućnosti v...
Obavijest
24.07.2017
Sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinsk...
Obavijest
05.05.2017
Obavještavaju se stanovnici Dugih Njiva da dana 08.05.2017. god. (ponedjeljak) od 08:00 do 12:00 sati nećemo biti u mogućnosti vrši...
Obavijest
04.05.2017
Obavještavaju se stanovnici ulice Hrvatskih velikana u Vrgorcu da dana 05.05.2017. god. (petak) od 11:00 do 13:00 sati nećemo biti u moguć...
Obavijest
26.04.2017
Obavještavaju se stanovnici ulice Pod Matokitom i Put Gradine, u Vrgorcu da dana 27.04.2017. god. (četvrtak) od 07:30 do 09:00 sati nećemo...
Obavijest
19.04.2017
Obavještavaju se stanovnici ulice Hrvatskih velikana, Matice hrvatske, A.G. Matoša i Rade Miletića u Vrgorcu da dana 20.04.2017. god...
Obavijest
14.04.2017
Obavještavaju se stanovnici Zagrebačke ulice, ulice Tina Ujevića i šetalište Mate Raosa u Vrgorcu da dana 18.04.2017. godine...
Potpisan ugovor o financiranju
30.03.2017
Komunalno d.o.o. je sa Hrvatskim vodama potpisalo Ugovor o financiranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području aglomera...
Potpisan ugovor o sufinanciranju
30.03.2017
Komunalno d.o.o. je sa Hrvatskim vodama potpisalo Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Vrgorac, v...
Obavijest
17.03.2017
Obavještavaju se stanovnici sela Lukavac, zaseok staro selo Dropulići da dana 20. ožujka 2017. godine u vremenu od 08:00 pa do 14:00 sati ...
Obavijest
16.03.2017
 Poštovani, obavještavamo Vas da dana 17.03.2017. godine u periodu od 8:00 h do 12:00 h nećemo biti u mogućnosti vr&scaron...
Prestanak mjera predostrožnosti
16.03.2017
Dobiveni rezultati analize vode Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske u mjestima koja se opskrbljuju sa izvorišta...
Obavijest
08.03.2017
Zbog obilnih oborina u proteklom razdoblju, došlo je do zamućenja vode za piće koju isporučujemo sa izvorišta „Butina“...
Obavijest
01.03.2017
Obavještavaju se stanovnici sela Dusina, Podprolog, Veliki Prolog, Umčane, Draževitići, Otrić - Seoci, Kobiljača, Staševica, Spi...
Obavijest
20.02.2017
Obavještavaju se stanovnici sela Dusina, Podprolog, Veliki Prolog, Umčane, Draževitići, Otrić – Seoci, Kobiljača, Staševic...
Obavijest
10.02.2017
Obavještavaju se stanovnici Vukovarske ulice u Vrgorcu da dana 13.02.2017. god. od 10:00 do 13:00 sati nećemo biti u mogućnosti vrš...
Obavijest
09.01.2017
S obzirom na najave dolaska iznimno niskih temperatura prijeko je potrebno zaštititi vodovodne instalacije od smrzavanja.  Napominjemo,...
Obavijest
19.02.2016
Obavještavaju se stanovnici sela Ravča (od crkve prema raskrsnici za Zavojane), Majića i Dubrave, da dana 22.02.2016. godine (ponedjeljak)...
Obavijest
03.02.2016
Obavještavaju se stanovnici sela Ravča (od crkve prema raskrsnici za Zavojane), Majića i Dubrave, da dana 05. veljače 2016. godine (petak...
Obavijest
10.09.2015
Obavještavaju se stanovnici sela Duge Njive da 10. i 11. rujna 2015 godine (četvrtak i petak), u vremenu od 23:00 pa do 09:00 sati nećemo ...
Obavijest
13.08.2015
Obavještavaju se stanovnici sela Majići da dana 14. kolovoza 2015 godine (petak), u vremenu od 07:00 pa do 10:00 sati nećemo bit u mogućn...
Prestanak mjera predostrožnosti
20.07.2015
Dobiveni rezultati analize vode Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije i rezultati dodatnih provjera razine klo...
Mjere predostrožnosti
17.07.2015
Zbog visokih temperatura u narednom periodu, kao i zbog manje potrošnje vode, svim potrošačima koji koriste vodu s izvorišta ...
Obavijest potrošačima
30.06.2015
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije je na svojim Internet stranicama objavio slijedeću obavijest: Uzorci vodovodn...
Priopćenje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
15.06.2015
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE IZ IZVORIŠTA BUTINA (VRGORAC) Rezultati analize vodovodne vode iz izvorišta Butina uzetih od strane d...
Priopćenje za javnost
09.06.2015
Zbog raznih informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, koje se pojavljuju u medijima u poslijednje vrijeme, prenosimo informaciju koju j...
Obavijest svim potrošačima
31.12.2014
Obavještavaju se korisnici usluge isporuke vode da su dužni zaštiti vodomjerila od smrzavanja. Najbolji način je da se izlomi komad...
Obavijest za stanovnike Prapatnica
20.11.2014
Obavještavaju se stanovnici sela Prapatnice da dana 21. studenog 2014 godine (petak), u vremenu od 09:00 pa do 12:00 sati ne...
Obavijest
17.11.2014
Obavještavaju se stanovnici sela Banja, Orah i Orahovlje da dana 18. studenog 2014 godine (utorak), u vremenu od 09:00 pa do 12:00 sati ...
Obavijest svim korisnicima
03.11.2014
Obavještavaju se korisnici usluga Komunalnog d.o.o. Vrgorac, da će počevši od 01. studenog 2014. godine, na web adresi www.vrgorac....
Pojašnjenje naknade za korištenje voda
04.04.2014
Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o visini naknade za korištenje voda, Klasa: 022-03/14-03/04, Urbro...